Дата на издаване на Love 101 сезон 2 в Netflix; Струва ли си да се гледа?

ВЪВЕДЕНИЕ

Внай-големиятпредизвикателствомеждумногодругипредизвикателствакатода сетийнейджъреподдържайте здравия си разум, докато се опитвате да се приспособите в ежедневния живот. Това е трудност, която е призната по целия свят и това конкретно нещо е една от най-забележимите причини, поради които Love 101 е популярен по целия свят и феновете чакат Love 101 Season 2

ЗА ЛЮБОВТА 101

любов101еда сеТурскишоуизлъченНа24-тиаприл2020 г.Всерияследвада себанданапетсъученицивВисокоучилище,всичковзадържане. Те разбират, че най-подходящият начин да избегнат експулсирането е да се облегнат на техния симпатичен възпитател, г-жа Бурку. Когато г-жа Бурку обяви, че ще бъде настанена в друго училище, учениците направиха план да я накарат да се влюби в Кемал, новия баскетболен треньор – всичко това, докато се опитваха да не си навличат повече проблеми. Шоуто се провежда през 1998 г., а също и в съвременния свят, като някои герои си спомнят своите златни дни на стари години – заедно с тези, които са по-малко славни.

ВЪЗЛОЖЕНИЯ И ЕКИПАЖ

Тамеда североятностчелюбов101сезондвещепредставляватнаедин и същлицаотнапредишенсезон,игнориранедовежданеоще нови лица. Това добавя екипът, който играе ролята на петима гимназисти: Мерт Язъджиоглу, който играе Синан; Кубилай Ака, който изигра ролята на Керем; Алина Боз, която играе ролята на Едал Селахатин Пашали, който играе ролята на Осман; и ekpek Filiz Yazıcı, който играе Işık. Тъй като сезон 1 остава неразрешен между г-жа Бурджу и Кемал, е възможно Пънар Дениз и Каан Урганджиоглу да се завърнат.Сезонединзаключисда семногонаклифхенгери,такафеновесанетърпеливзаСезондведа сеидвам.за щастие,наочакванеепочтинад.

ТИЗЪРИ ЗА ЛЮБОВ 101 СЕЗОН 2

На6-тоЮли2021 г,наофициаленYoutubeсметканаНетфликсразкринатийзърремаркезасезондвеналюбов101. Трейлърът показа, че предстоящите seasonщезапочнетепроветряванеНаНетфликстовамесец,четвъртък,Септември30.Времаркепоказва пет студенти, които правеха графити в изоставена сграда. преди да разберат, че са на камерата. Надписът, който бе маркиран заедно с гласи: „ще обичат това, за което се държат в живота или ще могат да се адаптират към плана, за да станат възрастни?“ Тъй като Сезон 1 на „Любов 101“ беше свързан с това дали петимата пакостници могат да се научат да би приети, всички улики сочат сезон 2 да продължава тази история.

ВЕРОЯТЕН СЮЖЕТ ЗА ЛЮБОВ 101 СЕЗОН 2

Сезондвещесъдържатосемепизодичещебъдаизлъченкато цяло,простокатоСезонедин.тезидвесезонибяхазаписанмеждуюни2019 гифевруари2020 г(отФанатик).

Нетфликсимаощеда серазкриеаколюбов101сезондвещебъдапоследваотдругсезон,доривсе паклюбов101първоначалнобешепрез цялото това време е планирано да бъде двусезонно шоу. Структурата на предстоящия сезон може да ни предостави някои подходящи теории.

ниещепродължида севижнатекущвремеисториявключващинакласическилицанада семалцинасимволивсезондвесъщо.нагореда сесега,BadeИшчил е направил вход като възрастен Ишик и Туба Юнсал изигра по-старата Еда, така тези лица определено ще присъстват. Buğra Gülsoy също е обявена за възрастен Синан, което ще е първото му за шоуто (чрез Akhbar на живо).

Макар ченаподробностинанаофициаленпарцелналюбов101Сезондвеиматнее билразкрити,тоевероятноченашоуще започне в края на сезон 1. Краят на сезон 1 остави много текущи проблеми нерешени, така че има много насоки за това.

Внай-големиятвъпросе,какНаправихнаразкриваненаГоспожица.на БуркуноввръзкасбаскетболтреньорКемал засяга отношенията на учениците. Г-жа Бурку представя мек подход към петимата шефове на проблеми. Но виждането на учениците да я използват в любов може да промени нейното мислене. Най-вероятно Сезон 2 ще изплува студенти и г-жа Бурку, които се опитват да се помирят.